Christian Net

Tygodnik Powszechny by Tygodnik Powszechny Sp Z Oo

Price: $2.99
Product prices and availability are accurate as of 2019-10-13 05:35:32 UTC and are subject to change. Any price and availability information displayed on http://www.amazon.com/ at the time of purchase will apply to the purchase of this product.
Usually ships in 24 hours
CERTAIN CONTENT THAT APPEARS ON THIS SITE COMES FROM AMAZON SERVICES LLC. THIS CONTENT IS PROVIDED 'AS IS' AND IS SUBJECT TO CHANGE OR REMOVAL AT ANY TIME.

Product Description

Right now you are looking at our amazing merchandise, Tygodnik Powszechny by the manufacturer Tygodnik Powszechny Sp Z Oo. This is a perfect product for any Christian and should be in your home. Get this item now!

Manufacturer Description

„Tygodnik Powszechny” - najszybciej rosn?cy tygodnik opinii w Polsce.

Pe?en obraz tygodnia: o kuluarach wielkiej polityki pisze Andrzej Stankiewicz, Polsk? i Polaków przez pryzmat reporta?u i rozmowy ogl?daj? Anna Goc, B?a?ej Strzelczyk i Przemys?aw Wilczy?ski. Satyrycznych rysunków komentuj?cych aktualne sprawy dostarcza Bartosz Minkiewicz, autor komiksów „Wilq”.

Zawsze zaskakuj?ce analizy na przeci?ciu polityki, religii, popkultury tworzy Marcin Napiórkowski. Najnowsze seriale odkrywa Jakub Majmurek, nowe i stare idee omawia Jakub Dymek, o ksi??kach pisz? Ryszard Kozio?ek, Marek Bie?czyk, ?ukasz Najder. W?ród felietonistów s? Andrzej Stasiuk, Anna Dziewit-Meller, Jan Klata. Co tydzie? najwa?niejsze filmy recenzuje nagrodzona przez PISF za krytyk? filmow? Anita Piotrowska. Piszemy te? o muzyce wspó?czesnej i powa?nej, o teatrze i operze, o najbardziej gor?cych wydarzeniach.

Wielokrotnie nagradzany dzia? zagraniczny zape?niaj? korespondenci z ca?ego ?wiata: jeste?my w Azji, w Iraku i Turcji, nasz dziennikarz jako pierwszy z polskich mediów by? na Lampedusie, od pocz?tku towarzyszymy wydarzeniom na Ukrainie, jeste?my te? w Nowym Jorku i Waszyngtonie, w Izraelu i Niemczech, z Francji piszemy o terroryzmie, z Argentyny o Papie?u, a z Wenezueli o gospodarczym krachu.

„Tygodnik Powszechny” to katolicyzm otwarty. Najwa?niejsze informacje z Watykanu papie?a Franciszka i z kraju. Duchowo??, medytacja, stosunki pa?stwo-Ko?ció? - nie unikamy ?adnego tematu. Piszemy o Ko?ciele wobec pedofilii i o ?wiecie wobec Ko?cio?a - w?ród autorów Szymon Ho?ownia, ks. Adam Boniecki, ks. Micha? Heller, Zuzanna Radzik, o. Ludwik Wi?niewski, ks. Jacek Prusak, Piotr Sikora i Artur Sporniak.


“Tygodnik Powszechny” for News and Opinions. Poland’s Fastest-Growing Weekly

A full picture of the week; Andrzej Stankiewicz takes us behind the scenes in the world of high politics, while Anna Goc, B?a?ej Strzelczyk and Przemys?aw Wilczy?ski look at Poland and the Poles through the prism of reportage and conversation. Satiric commentary on hot topics is provided in cartoon form by Bartosz Minkiewicz, creator of the Wilq, Superbohater (Wilq, Superhero) comic book. Marcin Napiórkowski’s analyses, coming from the point where politics, religion and pop culture intersect, never fail to surprise. Jakub Majmurek explores the latest TV serials, Jakub Dymek discusses ideas and concepts both new and old and Ryszard Kozio?ek, Marek Bie?czyk and ?ukasz Najder write about books. Our columnists include Andrzej Stasiuk, Anna Dziewit-Meller, and Jan Klata. Every week, the most important films are reviewed by Anita Piotrowska, a winner of the Polish Film Institute’s Critic’s Award. Contemporary and classical music, theatre, opera, headline events... we cover them all.

Our foreign desk, which has won multiple awards, is flooded with news from correspondents all over the world. We are a presence in Asia, in Iraq and in Turkey. Our journalists were the first representatives of the Polish media in Lampedusa. In Ukraine, we have been following events on the spot from the outset. We are there in New York and in Washington, in Israel and in Germany, covering terrorism in France, the Pope in Argentina and the economic crash in Venezuela.

“Tygodnik Powszechny” is open Catholicism. We provided the most crucial information from Pope Francis’ Vatican and from Poland. Spirituality, meditation, relations between the state and the Church... there is no topic we avoid. We write about the Church in relation to paedophilia and the world in relation to the Church, with Szymon Ho?ownia, Reverend Father Adam Boniecki, Reverend Father Micha? Heller, Zuzanna Radzik, Reverend Father Ludwik Wi?niewski OP, Reverend Father Jacek Prusak, Piotr Sikora and Artur Sporniak all numbering amongst our authors.


Write a Review