christian.net CHRISTIAN.net

Peace Like A River | Christian Songs for Kids (2020)

Peace Like A River | Christian Songs for Kids (2020)

I’ve got peace like a river
I’ve got peace like a river
I’ve got peace like a river
In my soul
I’ve got peace like a river
I’ve got peace like a river
I’ve got peace like a river
In my soul
I’ve got love like an ocean
I’ve got love like an ocean
I’ve got love like an ocean
In my soul
I’ve got love like an ocean
I’ve got love like an ocean
I’ve got love like an ocean
In my soul
I’ve got joy like a fountain
I’ve got joy like a fountain
I’ve got joy like a fountain
In my soul
I’ve got joy like a fountain
I’ve got joy like a fountain
I’ve got joy like a fountain
In my soul
I’ve got peace, love and joy like a river
I’ve got peace, love and joy like a river
I’ve got peace, love and joy like a river
In my soul
I’ve got peace, love and joy like a river
I’ve got peace, love and joy like a river
I’ve got peace, love and joy like a river
In my soul